جان مریم

بعدازظهری رفتیم عیادت پسرعمویم که مشکوک است که بیماری جصبه داشته باشد ، آنچا که رفتیم چندتا خانواده از آشنایان و اقوام هم بودند، از بوی بیمارستان خیلی بدم می‌آید. کوک را هم از دست دادم. از دیشب که آلبوم «ساغر» استاد «لیلی افشار» را دانلود کرده ام مرا نمی‌هلد. تمام قطعات چه کلاسیک و چه ایرانی را چنان با مهارت می نوازد که گویی خود صاحب اثر آنها را نواخته. تکه‌های ایرانی اش هم خیلی خوب و صمیمی و از همه مهتر نو از آب در امده است. جان مریم را همین پایین می گذارم برای دانلود.


Jaan-e Maryam | Music Codes
0 نظر:

ارسال یک نظر