اوتار،استخوان‌های زیبا‌ و سلینجر

امروز اوتار را دیدم و استخوان‌های زیبا را. به زودی مطلبی راجع به هردویشان می نویسم. هر دو مرا در شوک عجیبی فرو برده اند. جی دی سلینجر هم مرد. در سن 91 سالگی. مطلب کاملی که درباره هر دو فیلم نوشته بودم، پرید. :( بعدن می نویسم.

0 نظر:

ارسال یک نظر